Bewustwording

De eerste stap naar een organisatie die conform de GDPR werkt, is de bewustwording. Deze bewustwording dient te gebeuren op alle niveaus van uw organisatie. Enkel dan kan een volledige conformiteit bereikt worden. Om dit te bereiken dienen de nodige sleutelfiguren en het management binnen uw organisatie betrokken te worden om de nodige veranderingen door te voeren. Wanneer iedereen zich bewust is van het belang van het naleven van de GDPR, zal het eenvoudiger zijn om deze regels na te leven.