Maak u klaar voor GDPR

Het beschermen van persoonlijke data wordt een must voor elk bedrijf. Volg deze stappen voor een integer databeleid.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Volledige GDPR juridische screening van uw contracten & voorwaarden.
Volledige GDPR ICT screening incl. penetratietesten van uw informatica infrastructuur.
All-in juridische- & informatica GDPR screening formule... Vrijblijvende Offerte
Doe de
GDPR
Test
Sinds 25/05/2018 moest uw bedrijf GDPR in orde zijn..... Uw overschreden tijd tot op heden:
STAP 1
Bewustmaking
Proficiat! Doordat u deze info doorneemt, heeft u stap 1 net gezet. Vanaf 25 mei gelden nieuwe maatregelen voor uw organisatie inzake privacy. Betrek de nodige sleutelfiguren en het management om deze aankomende veranderingen door te voeren.
Lees meer
STAP 2
Introductiegesprek
Informeer grondig wat GDPR concreet betekent voor uw bedrijf. Via het introductiegesprek weet u welke stappen u moet ondernemen en welke mensen u dient te betrekken. Na dit gesprek verkrijgt u gericht advies en aanbevelingen.
Lees meer
STAP 3
Audit
Breng via een audit in kaart over welke persoonsgegevens uw bedrijf beschikt en waar deze data wordt opgeslagen en gedeeld. Deze info wordt gebundeld in een dataregister. Hierbij worden gegevensrisico’s geïdentificeerd en verkrijgt u een actieplan om de nodige beschermingsmaatregelen te nemen.
Lees meer
STAP 4
Privacyscan
Is uw organisatie verplicht een PIA (privacy impact assessment) uit te voeren?  Dan kan u via deze privacyscan testen of u beschermd bent tegen misbruik, diefstal of andere datarisico’s? Naast de analyse van uw gegevensrisico’s, verkrijgt u een actieplan om de nodige ...
Lees meer
STAP 5
Sensibilisering van personeel
Menselijk gedrag is bepalend in uw cyber beveiliging. Test de oplettendheid van uw werknemers met bewustmakingsprogramma’s en train hen op gebied van beveiliging en gegevensbescherming.
Lees meer
STAP 6
ICT beveiliging
GDPR dwingt een gelaagd securitybeleid af om persoonsgegevens te beschermen. Gebruik de juiste beveiligingstools en security monitoring om uw bedrijf te beschermen tegen cyberinbreuken.
Lees meer
STAP 7
Gegevensbeheer
Breng uw documentenstromen in kaart en zet deze om in digitale processen. Dankzij een digitaal documentenbeheer is elk document correct beveiligd en voorzien van een minimale en maximale bewaartijd.
Lees meer
STAP 8
Communicatie en reputatiebescherming
Verzamelt u persoonsgegevens, dan moet u toestemming vragen hiervoor en in een duidelijke privacyverklaring formuleren hoe u deze aanwendt. Evalueer de wijze waarop u dit nu doet en schakel aangepaste toestemmingsmechanismes in waar nodig.
Lees meer
STAP 9
Contractbeheer
U bent verplicht om contractuele afspraken te maken met bedrijven die persoonsgevens verwerken (bv. cloudprovider). Herzie dus zeker ook bestaande contracten, zodat deze voldoen aan de vereisten van de GDPR regelgeving.
Lees meer
STAP 10
Verzekering
Wenst u zich in te dekken tegen de risico’s die het beheren van data met zich meebrengen zoals : het lekken van data, verlies van data, reputatieschade, herstellen van gegevens enz…. dan kunt u opteren voor een specifieke verzekering.
Lees meer
STAP 11
Monitoring en periodieke toetsing
Monitor uw IT beveiliging en toets continu uw bescherming en GDPR-naleving af. Blijf werknemers continu wijzen op een integer databeleid.
Lees meer

General Data Protection ICT

In een aantal blokken van de GDPR wetgeving is ICT een belangrijke parameter om uw bedrijf of instelling te beveiligen tegen ongewenste indringers. De vele bedreigingen die op ons kunnen afkomen, vragen ook de juiste technologie om zich er tegen te beschermen. GeneralDataProtection beveelt haar klanten de Managed Security Pack aan.

Over

Laatste nieuws

Wat is een persoonsgegeven?
De nieuwe Europese privacy-verordening die in mei 2018 van kracht gaat (GDPR, de General Data Protection Regulation) zal ...
Meer Info
Data Register GDPR: aanbeveling CBPL
De Privacycommissie heeft een aanbeveling gepubliceerd over het verwerkingsregister dat artikel 30 uit de GDPR oplegt. Het is ...
Meer Info
10 tips om legacy systemen te beveiligen
“Legacy” is een term die binnen IT gebruikt wordt om verouderde software of systemen aan te duiden die ...
Meer Info
Veel bedrijven begrijpen impact van GDPR niet
Wie zijn laars lapt aan de Europese privacywetgeving die volgend jaar in werking treedt, kan zware boetes verwachten. ...
Meer Info