11 stappen naar een GDPR conforme organisatie

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Juridische screening van uw contracten & voorwaarden.
ICT screening incl. penetratietesten van uw informatica infrastructuur.
All-in juridische- & ICT screening
Doe de
GDPR
Test
STAP 1
Bewustwording
De eerste stap naar een organisatie die conform de GDPR werkt, is de bewustwording.
Lees meer
STAP 2
Informatie
Om ervoor te zorgen dat uw organisatie GDPR-conform kan werken is het belangrijk dat u zich voldoende informeert. Wanneer u dit wenst, kan u bij ons een afspraak maken voor een introductiegesprek.
Lees meer
STAP 3
Audit
Op het eerste zicht bepalen of uw organisatie GDPR-conform handelt, is onmogelijk. Daarom dient u uw organisatie door te lichten. Deze doorlichting dient op verschillende gebieden te gebeuren. Zowel juridisch als technisch zijn er namelijk verschillende valkuilen.
Lees meer
STAP 4
Impactbeoordeling
Het is belangrijk dat u bij elke gegevensverwerking door uw organisatie bekijkt welke impact deze verwerking juist heeft op alle betrokkenen.
Lees meer
STAP 5
Opleiding
Menselijke tussenkomst blijkt één van de grote zwaktes te zijn in de beveiliging van gegevensverwerking. Daarom dient u voor uw medewerkers voldoende opleiding te voorzien.
Lees meer
STAP 6
Maatregelen
Om de risico’s van een bepaalde gegevensverwerking te beperken dient uw organisatie technische en organisatorische maatregelen te nemen.
Lees meer
STAP 7
Gegevensbeheer
De persoonsgegevens die binnen uw organisatie verwerkt worden, dienen op een correcte manier beheerd te worden.
Lees meer
STAP 8
Transparantie
Transparantie is één van de belangrijkste beginselen uit de GDPR. Daarom dient u steeds duidelijk en verstaanbaar te communiceren met alle betrokkenen.
Lees meer
STAP 9
Contractbeheer
U dient de contracten die uw organisatie met allerlei dienstverleners en leveranciers hebt te bekijken. Deze hebben namelijk in vele gevallen ook betrekking op het verwerken van persoonsgegevens.
Lees meer
STAP 10
Verzekering
U kan allerlei maatregelen nemen om gegevenslekken te voorkomen. Dit neemt niet weg dat er een kans bestaat dat er toch een gegevenslek plaatsvindt. Daarom kan het interessant zijn u hiervoor te verzekeren.
Lees meer
STAP 11
Herhaal
Wanneer uw organisatie vandaag GDPR-conform is, zorgt dit er niet automatisch voor dat dit volgend jaar nog steeds zo is. Daarom is het belangrijk regelmatig uw organisatie opnieuw door te lichten.
Lees meer

General Data Protection ICT

In een aantal delen van de GDPR wetgeving is een goede ICT-infrastructuur een belangrijke factor om uw bedrijf of instelling te beveiligen tegen ongewenste indringers. De vele bedreigingen die op ons kunnen afkomen, vragen de juiste technologie om zich er tegen te beschermen. Het is dan ook belangrijk om uw organisatie uit te rusten met een goede ICT-infrastructuur en deze ook regelmatig te testen door middel van o.a.  penetratietests.

Over

Laatste nieuws

Rechtspraak GBA: Beslissing ten ronde nr. 53/2020 van 1 september 2020
Betreft        Een ex-burgemeester gebruikt gegevens verzameld tijdens zijn mandaat voor het sturen van een e-mail met verkiezingspropaganda voor ...
Meer Info
Rechtspraak GBA: Beslissing ten gronde nr. 63/2020 van 22 september 2020
Betreft        Een klacht werd ingesteld tegen Google wegens de weigering om tot verwijdering/wissing van bepaalde links overgaan. De ...
Meer Info
Rechtspraak GBA: Beslissing ten gronde 35/2020 van 30 juni 2020
      Betreft: Teneinde een toegangsverbod ten uitvoer te brengen werd door een griffier van de Sportrechtbank een screenshot van ...
Meer Info
Rechtspraak GBA: Beslissing ten gronde nr. 64/2020 van 29 september 2020
Betreft        Een onderneming weigert de e-mailadressen van een gewezen gedelegeerd bestuurder af te sluiten bij zijn vertrek. Context       ...
Meer Info