Nieuws

Rechtspraak GBA: Beslissing ten gronde nr. 169/2023 van 19 december 2023
Betreft        Na een klacht tegen het Bisdom Gent heeft de GBA bevolen dat het verzoek van de gedoopte ...
Meer Info
Rechtspraak GBA: Beslissing ten gronde nr. 15/2021 van 9 februari 2021
Betreft        Een consultant legt een klacht neer tegen het IT-adviesbureau waarbij hij werkte omdat hem de volledige inzage ...
Meer Info
Rechtspraak GBA: Beslissing ten gronde nr. 81/2020 van 23 december 2020
Betreft        Een parkeerwachter en een gerechtsdeurwaarder worden geconfronteerd met een klacht bij de GBA door een foutparkeerder naar ...
Meer Info
Prediken van deur-tot-deur en gegevensbescherming: Getuigen van Jehova t. Finland (EHRM 09.05.2023)
Getuigen van Jehova werden in Finland op hun vingers getikt voor de verwerking van persoonsgegevens bij hun deur-tot-deur ...
Meer Info
Rechtspraak GBA: Beslissing ten gronde nr. 48/2021 van 8 april 2021
Betreft Een notaris raadpleegde de gegevens van haar ex-medewerker in het rijksregister voor het verzenden van eco-cheques. Beging zij ...
Meer Info
Rechtspraak GBA: Beslissing ten gronde nr. 27/2023 van 13 maart 2023
Betreft Een verhuurder reageert niet tijdig, noch volledig op een verzoek tot inzage van een voormalige huurder. De Geschillenkamer ...
Meer Info
Rechtspraak GBA: Beslissing ten gronde nr. 181/2022 van 9 december 2022
Betreft        Een koeriersbedrijf bezorgt een pakketje van haar bestemmeling bij de buren zonder toestemming. Mag dat zomaar? Context       ...
Meer Info
Rechtspraak GBA: Beslissing ten gronde nr. 80/2020 van 17 december 2020
Betreft        Er wordt een klacht ingesteld door een persoon zonder persoonlijk belang, die anoniem wenst te blijven, m.b.t. ...
Meer Info
Rechtspraak GBA: Beslissing ten gronde nr. 71/2020 van 30 oktober 2020
Betreft        Het uploaden van een video op YouTube met vermelding van naam en adres van een buurtbewoner. Mag ...
Meer Info
Recht op inzage
Als betrokkene waarvan de persoonsgegevens verwerkt worden, hebt u steevast het recht op inzage. Dit recht op inzage ...
Meer Info
Rechtspraak GBA: Beslissing ten gronde nr. 72/2020 van 9 november 2020
Betreft        Het verwerken van gegevens over een vakbondslidmaatschap van haar werknemers door een ziekenhuis wordt door een vakbondsafgevaardigde ...
Meer Info
Rechtspraak GBA: Beslissing ten ronde nr. 53/2020 van 1 september 2020
Betreft        Een ex-burgemeester gebruikt gegevens verzameld tijdens zijn mandaat voor het sturen van een e-mail met verkiezingspropaganda voor ...
Meer Info
Rechtspraak GBA: Beslissing ten gronde nr. 63/2020 van 22 september 2020
Betreft        Een klacht werd ingesteld tegen Google wegens de weigering om tot verwijdering/wissing van bepaalde links overgaan. De ...
Meer Info
Rechtspraak GBA: Beslissing ten gronde 35/2020 van 30 juni 2020
      Betreft: Teneinde een toegangsverbod ten uitvoer te brengen werd door een griffier van de Sportrechtbank een screenshot van ...
Meer Info
Rechtspraak GBA: Beslissing ten gronde nr. 64/2020 van 29 september 2020
Betreft        Een onderneming weigert de e-mailadressen van een gewezen gedelegeerd bestuurder af te sluiten bij zijn vertrek. Context       ...
Meer Info
Rechtspraak GBA: Beslissing ten gronde nr. 34/2020 van 23 juni 2020
Beslissing ten gronde nr. 34/2020 van 23 juni 2020 Betreft         Verzekeringsmaatschappijen verwerken bewust persoonsgegevens van klanten die zijn opgenomen ...
Meer Info
Rechtspraak GBA: Beslissing ten gronde nr. 33/2020 van 19 juni 2020
  Betreft          Een onderneming krijgt te maken met verschillende vragen over hoe en waarom zij bepaalde persoonsgegevens verwerkt. Een ...
Meer Info
Rechtspraak GBA: Beslissing ten gronde nr. 03/2020 van 21 februari 2020
Beslissing ten gronde nr. 03/2020 van 21 februari 2020 Betreft         Een oude werkgever speelt belastende informatie door naar de ...
Meer Info
Rechtspraak GBA: Beslissing ten gronde nr. 32/2020 van 16 juni 2020
Beslissing ten gronde nr. 32/2020 van 16 juni 2020 Betreft         Een mevrouw blijft tot haar verbazing en frustratie reclame ...
Meer Info
Rechtspraak GBA: Beslissing ten gronde 31/2020 van 16 juni 2020
Beslissing ten gronde 31/2020 van 16 juni 2020 Betreft Voor het uitvoeren van een enquête bij minderjarige met behulp van ...
Meer Info
Rechtspraak GBA: Beslissing ten gronde nr. 30/2020 van 8 juni 2020
Betreft        Een gemeente diende een klacht in tegen een lijsttrekker die een brief met verkiezingspropaganda aan gemeentemedewerkers verstuurde ...
Meer Info
Rechtspraak GBA: Beslissing ten gronde nr. 29/2020 van 8 juni 2020
Betreft        Een ex-koppel correspondeerde met elkaar via mail omtrent de kosten voor alimentatie. Beide partners gebruiken hiervoor hun ...
Meer Info
Rechtspraak GBA: Beslissing ten gronde nr. 28/2020 van 29 mei 2020
Betreft        Ondanks herhaald verzoek blijft een VZW haar promomateriaal herhaaldelijk overmaken aan een persoon. Context Herhaalde publiciteit door Vzw Rechtsgrond Artikel ...
Meer Info
Rechtspraak GBA: Beslissing ten gronde nr. 25/2020 van 14 mei 2020
Betreft        Een sociaal mediaplatform bood aan haar gebruikers de mogelijkheid om vrienden uit te nodigen toe te treden ...
Meer Info
Rechtspraak GBA: Beslissing ten gronde nr. 24/2020 van 14 mei 2020
  Betreft         De GBA onderzoekt of de privacyverklaring van een verzekeringsmaatschappij voldoende transparant is en of de verzekeringsmaatschappij de ...
Meer Info
Rechtspraak GBA: Beslissing ten gronde nr. 22/2020 van 8 mei 2020
Betreft        Persoonsgegevens van klanten van een webshop blijken gewoonweg toegankelijk op het internet. Context E-webshop Rechtsgrond Artikel 5.1 f) GDPR: ...
Meer Info
Rechtspraak GBA: Beslissing ten gronde nr. 17/2020 van 28 april 2020
Betreft        Twee  klanten  van een bank  deden een verzoek om kennisgeving per kerende post van alle persoonsgegevens die ...
Meer Info
Rechtspraak GBA: Beslissing ten gronde nr. 18/2020 van 29 april 2020
Een onderneming verzond e-mails naar vrije beroepers en zelfstandigen om hen te overtuigen over te schakelen van papieren ...
Meer Info
Rechtspraak GBA: Beslissing ten gronde nr. 19/2020 van 29 april 2020
Betreft          Een gemeentemedewerker raadpleegt een burgerfoto in het Rijksregister. Context Raadpleging foto in het rijksregister Rechtsgrond Artikel 5.2 GDPR: “De verwerkingsverantwoordelijke ...
Meer Info
Rechtspraak GBA: Beslissing ten gronde nr. 16/2020 van 15 april 2020
Een eigenaar van een winkel plaatste een camera aan de achterwand van de winkel. Op die manier werden ...
Meer Info
Rechtspraak GBA: Beslissing ten gronde nr. 15/2020 van 15 april 2020
Via een belastingaangifte voor tweede verblijven wenst een gemeente persoonsgegevens te verwerken van huurders. Hiervoor vraagt zij onrechtstreeks ...
Meer Info
Rechtspraak GBA: Beslissing ten gronde nr. 03/2020 van 21 februari 2020
    Betreft         Een oude werkgever speelt belastende informatie door naar de nieuwe werkgever   Context        Mondelinge gegevensuitwisseling tussen een oude ...
Meer Info
Rechtspraak GBA: Beslissing ten gronde nr. 12/2019 van 17 december 2019
Een website dat juridisch nieuws verstrekt houdt zich niet aan de transparantieverplichtingen en toestemming in termen van cookies Context Verstrekken ...
Meer Info
Rechtspraak GBA: Beslissing ten gronde nr. 11/2019 van 25 november 2019
Een uittredend schepen, die tevens dierenarts was, zond naar aanleiding van de nakende verkiezingen een brief met verkiezingspropaganda ...
Meer Info
Rechtspraak GBA: Beslissing ten gronde nr. 09/2019 van 17 december 2019
Een VZW stelt een ‘lijst van ongewenste personen’ op. Iemand op deze lijst wenste dat zijn gegevens gewist ...
Meer Info
Rechtspraak GBA: Beslissing ten gronde nr. 10/2019 van 25 november 2019
Een burgemeester verzond naar aanleiding van de nakende verkiezingen een brief naar verschillende inwoners. De contactgegevens van deze ...
Meer Info
Rechtspraak GBA: Beslissing ten gronde nr. 13/2019 van 17 september 2019
Een VZW actief in de verpleegkundige zorg weigert te reageren op de verzoeken van zorgzoekende tot inzage en ...
Meer Info
Rechtspraak GBA: Beslissing ten gronde nr. 08/2019 van 17 september 2019
Deze zaak nam een aanvang door een klacht wegens het niet wissen, noch passend en tijdig antwoord geven ...
Meer Info
Rechtspraak GBA: Beslissing ten gronde nr. 06/2019 van 17 september 2019
Een handelaar bood het aanmaken van een klantenkaart enkel aan door het inlezen van de identiteitskaart van klanten. ...
Meer Info
Rechtspraak GBA: Beslissing ten gronde nr. 05/2019 van 9 juli 2019
Een plaatsvervangend lid van de Provinciale Geneeskundige Commissie (PGC) Limburg verloor zijn functie als lid van deze commissie ...
Meer Info
Rechtspraak GBA: Beslissing ten gronde nr. 04/2019 van 28 mei 2019
In het kader van een vergunningsdossier over een verkavelingswijziging verkreeg een burgemeester een e-mail van de architect van ...
Meer Info
Rechtspraak GBA: Beslissing ten gronde nr. 03/2019 van 2 april 2019
Een eigenaar van een gebouw met studentenkamers plaatste een camera in de gemeenschappelijke keuken van het pand naar ...
Meer Info
Rechtspraak GBA: Beslissing ten gronde nr. 02/2019 van 2 april 2019
Een gestandaardiseerde mail met meerdere cliënten zichtbaar in CC kan niet door de beugel. Context Mailing naar klanten i.v.m. BTW-attest ...
Meer Info
Rechtspraak GBA: Beslissing ten gronde nr. 01/2019 van 2 april 2019
Een kandidaat-burgemeester verwerkte persoonsgegevens voor een ander (onverenigbaar) doel dan waarvoor de persoonsgegevens aanvankelijk zijn verzameld. Gegevens die ...
Meer Info
Het EU-cybersanctieregime
Op 17 mei 2019 heeft de Raad van de Europese Unie (hierna: Raad) een juridisch kader gecreëerd om ...
Meer Info
Phishing: het nieuwe inbreken?
34.000.000 euro.[1] Dat is het totale bedrag dat phishers in het jaar 2020 konden stelen. Wat is ...
Meer Info
Termijn van 30 dagen: slechts een aanbeveling?
In verschillende zaken ging de Gegevensbeschermingsautoriteit (GBA) over tot het berispen van verwerkingsverantwoordelijken die niet (tijdig) reageerden op ...
Meer Info
Zes lessen uit de beslissingen van de GBA
De Belgische Gegevensbeschermingsautoriteit (GBA) heeft sinds 2 april 2019 een tiental beslissingen genomen. Uit deze beslissingen leren we ...
Meer Info