Impactbeoordeling

Het is belangrijk dat u bij elke gegevensverwerking door uw organisatie bekijkt welke impact deze verwerking juist heeft op alle betrokkenen. In sommige gevallen zal een Data Protection Impact Assesment (DPIA) verplicht zijn. Maar zelfs wanneer uw organisatie niet verplicht is een DPIA uit te voeren, kan het nog steeds interessant zijn dit toch te doen.

Een DPIA geeft u namelijk meer inzicht in de concrete impact van de verwerking die uw organisatie wenst te doen. Door dergelijke beoordeling uit te voeren, gaat u eenvoudiger alle gevolgen kunnen inschatten van de verwerking. Op deze manier kan u betere maatregelen kunnen nemen om uw organisatie te beschermen tegen mogelijke dreigingen voor deze verwerking.

Wanneer u beter geïnformeerd bent omtrent alle gevolgen van de geplande verwerking, zal u zich eenvoudiger kunnen conformeren aan de GDPR. Daarom is het steeds interessant een DPIA uit te voeren.