Gegevensbeheer

De persoonsgegevens die binnen uw organisatie verwerkt worden, dienen op een correcte manier beheerd te worden.

Nadat u binnen uw organisatie een audit hebt uitgevoerd om in kaart te brengen welke gegevens er worden verwerkt en waar deze gegevens zich bevinden, kan u aan de slag om deze gegevens ook correct te beheren.

Bekijk op welke manier u het best de gegevens die uw organisatie verwerkt, kan beheren. Denk hierbij bijvoorbeeld aan het digitaliseren van uw papieren dossiers. Een correct beheer van de gegevens, verkleint het risico op gegevenslekken.