Transparantie

Transparantie is één van de belangrijkste beginselen uit de GDPR. Daarom dient u steeds duidelijk en verstaanbaar te communiceren met alle betrokkenen.

Transparantie, en dus communicatie, is essentieel vanaf dat uw organisatie begint met het verzamelen van persoonsgegevens. U dient namelijk duidelijk te communiceren naar de betrokkenen welke gegevens u zal verwerken, waarom u dit zal doen en wat er met deze gegevens zal gebeuren. Dit kan u het beste doen via een ‘Privacy Statement’ dat u ook publiceert op uw website.

Daarnaast houdt transparantie ook in dat u duidelijk aan de betrokkenen meedeelt waar zij terecht kunnen met eventuele vragen en/of klachten.